Get Into Rugby : Federații : Planificare

Planificare

Programul va fi gestionat de către o persoană de conducere desemnată de Federaţie. Federaţia va determina în ce locaţii va fi implementat programul, şi cine va fi răspunzător pentru fiecare locaţie. În mod ideal, programul va fi gestionat de antrenori instruiţi din fiecare zonă (Nivelul de la 1 la 3).

Este important ca toți antrenorii și profesorii care conduc programul în fiecare locație să fi parcurs

programul de pregătire Rugby Ready

și

cursul de instruire Get Into Rugby.

Strategia de participare a Federaţiei

Este important ca programul să se desfăşoare ca parte a unei strategii generale de participare pentru ca Federaţia să dezvolte şi să susţină jocul de rugby în ţara dvs.

Această strategie de participare trebuie finalizată de către Federaţia condusă de Directorul Tehnic sau Şeful de Departament, care lucrează cu voluntarii şi antrenorii Federaţiei.

Procesul trebuie să examineze filozofia Federaţiei şi abordarea jocului, cum se va dezvolta, care sunt etapele şi modalităţile de dezvoltare ale jucătorilor în cadrul Federaţiei.

Acesta trebuie să fie corelat cu planul de instruire şi educaţie al Federaţiei, subliniind câţi antrenori şi oficiali de meci sunt necesari pentru sprijinirea jocului de rugby din ţara dvs.

Resurse utile sunt disponibile în

secțiunea Descărcări

Modalităţi şi etape de dezvoltare a jucătorului

Programul Get Into Rugby trebuie legat de modalitatea de dezvoltare a jucătorilor Federaţiei.

Cum vă asiguraţi că jucătorii de succes recrutaţi în etapele Încearcă şi Joacă sunt păstraţi în faza Rămân?

O abordare pas cu pas pare să funcţioneze cel mai bine, iar în continuare vă prezentăm un exemplu care s-ar putea potrivi în mai multe ţări:

  1. Având modalităţi de acţiune relevante în cadrul şcolilor legate de planul de instruire şi cu sprijinul cluburilor locale relevante. (Aceasta ar putea prinde contur în condiţiile formării de Academii de Rugby în şcoli şi/sau introducerii rugby-ului ca parte a planului de instruire).
  2. Dacă nu există cluburi sportive relevante sau specifice de rugby pe o rază acceptabilă în jurul şcolii(lor) şi/sau programe comunitare, atunci trebuie să înfiinţaţi programe Rămân în cadrul şcolii(lor) şi să ajutaţi districtul regional prin înfiinţarea de cluburi/programe de dezvoltare
  3. Asiguraţi-vă că există legături între cluburi/organizaţii şi modelul competiţional al Federaţiei dvs.
  4. Asiguraţi-vă că Federaţia dvs. are în vedere creşterea programului GIR în ceea ce priveşte resursele, atât pe plan local cât şi naţional.
  5. Dacă o parte a dificultăţii este aceea că nu sunt suficienţi antrenori şi/sau oficiali cu instruirea relevantă pentru sprijinirea dezvoltării programului GIR, atunci asiguraţi-vă că districtul sau regiunea sunt conştiente de sprijinul pe care îl poate da Planul de Dezvoltare Educaţional al Federaţiei dvs. antrenorilor şi oficialilor de meci.

Federații