Get Into Rugby : Związki : Planowanie

Planowanie

Program będzie zarządzany przez osobę wyznaczoną przez Związek. Związek wyznaczy lokalizacje, w których program będzie wdrażany oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne lokalizacje. Najlepiej, gdyby program był zarządzany przez wyszkolonych trenerów w każdym regionie (Poziom 1–3).

Wszyscy trenerzy i nauczyciele kierujący programem w poszczególnych lokalizacjach muszą wcześniej ukończyć

program Rugby Ready

i

kurs szkoleniowy Get Into Rugby.

Strategia uczestnictwa Związku

To ważne, aby program stanowił element ogólnej strategii uczestnictwa, w ramach której Związek będzie rozwijał i podtrzymywał zainteresowanie Grą w swoim kraju.

Ta strategia uczestnictwa powinna zostać przygotowana przez Związek pod nadzorem dyrektora technicznego lub szefa ds. rozwoju przy udziale wolontariuszy ze Związku i trenerów.

Proces powinien obejmować analizę filozofii Związku i nastawienia do Gry, jej rozwoju, a także etapów i ścieżek rozwoju zawodników w Związku.

Należy go dostosować do planu szkoleniowo-edukacyjnego Związku, podając, ilu trenerów i sędziów meczowych jest potrzebnych do wspierania Gry w danym kraju.

Przydatne materiały dodatkowe są dostępne w

sekcji Do pobrania

Ścieżki i etapy rozwoju zawodników

Program Get Into Rugby należy połączyć ze ścieżką rozwoju zawodników Związku.

Jak sprawić, aby pomyślnie pozyskani zawodnicy w fazach Spróbuj i Zagraj zdecydowali się wziąć udział w fazie Zostań?

Najlepszą wydaje się metoda małych kroków. Poniżej podajemy przykład, który może być odpowiedni w wielu krajach:

  1. Powiąż odpowiednie ścieżki rozwoju w szkołach z programem zajęć przy wsparciu odpowiednich lokalnych klubów. (Może to przybrać formę tworzenia Akademii Rugby w szkołach i/lub włączenia rugby do programu zajęć).
  2. Jeśli w rozsądnej odległości od szkoły i/lub społeczności biorącej udział w programie nie ma odpowiednich klubów sportowych ani klubów rugby, należy tworzyć programy Zostań w szkołach i wspierać swój region, tworząc klub/ programy rozwoju.
  3. Zadbaj o kontakty między klubami/ organizacjami i związkowym modelem rywalizacji.
  4. Zadbaj, aby Związek przewidywał rozwój programu Get Into Rugby, zapewniając odpowiednio wcześniej materiały, zarówno lokalnie, jak i w skali kraju.
  5. Jeśli problemem jest zbyt mała liczba odpowiednio przygotowanych trenerów i/lub sędziów mających wspierać rozwój programu Get Into Rugby, zapewnij, aby okręg lub region miał świadomość wsparcia, jakiego może udzielić trenerom i sędziom związkowy szkoleniowy plan rozwoju.

Związki