Get Into Rugby : Bonden : Planning

Planning

Het programma wordt geleid door een door de bond aangewezen projectleider. De bond bepaalt op welke locaties het programma wordt doorgevoerd en wie er per locatie verantwoordelijk voor zal zijn. Idealiter wordt het programma geleid door op ieder niveau opgeleide coaches (Oefenmeester 1 tot 3).

Het is belangrijk dat alle coaches en docenten die het programma op een locatie aansturen zelf

het Rugby Ready-programma

en de

Get Into Rugby-training hebben doorlopen.

Wervingsstrategie van de bond

Het is belangrijk dat het programma deel uitmaakt van een grotere wervingsstrategie van de bond, om zo de sport te laten groeien en te onderhouden in uw land.

Deze wervingsstrategie dient door de bond te worden ingevuld, geleid door de technisch directeur of het hoofd Ontwikkeling, samen met vrijwilligers en coaches werkzaam voor de bond.

Het complete proces dient geschreven te zijn vanuit de bondsfilosofie en -benadering van de sport; hoe zal de sport groeien, hoe ziet de bond de verschillende fases van spelersontwikkeling en de trajecten hiervan.

Dit dient dan te worden gekoppeld aan het bondsplan betreffende training en opleiding, met daarbij vermeld hoeveel coaches en wedstrijdofficials er nodig zijn om de sport te kunnen beoefenen in uw land.

Handige hulpmiddelen zijn beschikbaar via

het downloadgedeelte

Spelersontwikkelingstrajecten en fases van ontwikkeling

Het Get Into Rugby-programma dient gekoppeld te zijn aan het spelersontwikkelingstraject van de bond.

Hoe zorgt u ervoor, dat spelers die succesvol zijn aangetrokken met Proberen en Spelen ook actief blijven in de Blijven-fase?

Een stapsgewijze benadering lijkt het best te werken en onderstaande voorbeeld zou van toepassing op uw land kunnen zijn:

  1. Door relevante trajecten binnen scholen te koppelen aan lesprogramma's en met de steun van relevante lokale clubs. Dit zou u kunnen vormgeven door het oprichten van Rugby Academies op scholen en/of rugby onderdeel te laten worden van het lesprogramma.
  2. Indien er geen relevante sport- of rugbyclubs aanwezig zijn binnen een acceptabele straal van de school/scholen en/of het buurtcentrum/-centra, dan dient u Blijven-programma's binnen de school/scholen op te zetten en het betreffende district te ondersteunen met het opzetten van club/ontwikkelingsprogramma's.
  3. Let erop dat de clubs/organisaties vertegenwoordigd zijn in het competitiemodel van de bond.
  4. Zorg er ook voor, dat u als bond rekening houdt met het groeien van GIR met betrekking tot hulpmiddelen, zowel op lokaal als nationaal niveau.
  5. Als een van de uitdagingen eruit bestaat dat er te weinig goed opgeleide coaches en/of wedstrijdofficials voorhanden zijn om de groei van het GIR-programma te kunnen ondersteunen, zorgt u er dan voor dat het district of de regio bekend is met het feit dat er ondersteuning kan worden gegeven door middel van het Opleidingsontwikkelingsplan voor coaches en officials van u als bond.

Bonden