Get Into Rugby : Związki : Kontakt

Kontakt

Aby uzyskać szczegółowe lub dodatkowe informacje na temat wdrażania programu Get Into Rugby w danym kraju, prosimy o kontakt z

Anne, pisząc na adres

[email protected]

Związki chcące wdrożyć program powinny kontaktować się z członkami regionalnego personelu World Rugby, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udziału w programie i przeprowadzenia procesu planowania:

Rugby Africa -

[email protected]

Asia Rugby -

[email protected]

Sudamérica Rugby -

[email protected]

Rugby Europe -

[email protected]

Oceania Rugby -

[email protected]

Rugby Americas North -

[email protected]

Regionalny personel World Rugby w każdym regionie będzie współpracował ze Związkami członkowskimi przy tworzeniu programu. Proces rozpoczęcia i wdrożenia programu przebiega następująco:

Związki